Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

ลิงก์หน้าสนใจสภาพอากาศ

 ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง เพื่อเสริมสร้างทักษะในกอ่นวัยเรียน 
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวไกล และเป็นอนาคตของชาติ  โดยมีการให้ผู้ปกครอง
เดินชมห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนของศูนย์พัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองต่อไปในอนาคต
การประชุม เริ่มตั่งแต่ 13.00 น. - 15.00 น ในวันที่ศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้บริหารศูนย์

ปฏิทิน

April 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

นาฬิกา


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ที่อยู่  33/33 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-707-1671 โทรสาร : 02-707-1674 / Email : child.bangseotong@gmail.com

Web design by Metawadee Sawatdee